SOSTRE ZAIDIA PASEO URBANO PASSEJADA

Foto: SOSTRE

Hem arrancat! Dissabte celebràrem la primera de les sessions públiques del procés participatiu Col·labora Saïdia!, que va consistir en una passejada urbana amb representants d´associacions i veïnat del barri de Morvedre.

El recorregut plantejat es va articular al voltant de dos tipus d'espais. D'una banda, les infraestructures de la quotidianitat, és a dir, els equipaments de barri, aquells espais que generen desplaçaments diaris que habitualment es fan a peu (l'escola, el mercat, el parc...). I per un altre, els espais inerts, aquells que no tenen funció urbana o activitat, com els solars i els edificis abandonats. Els uns i els altres formen part del paisatge quotidià i condicionen la qualitat de vida de qui habita al barri.

La passejada és una eina tècnica que permet, d'una manera lúdica i participativa, valorar la qualitat de l'espai públic urbà i detectar els principals conflictes i oportunitats de canvi per a la millora de l'entorn quotidià. I per a açò és imprescindible adoptar una perspectiva inclusiva, és a dir, valorar la vivència que la diversitat d'usuaris i usuàries de l'espai públic tenen d'un mateix espai. D'aquesta manera es podrà establir les bases d'un disseny urbà que contemple les necessitats de totes les persones i la seua experiència vital de la ciutat.

En les properes trobades posarem conjuntament sobre la taula, i sobre el plànol, els diferents conflictes, necessitats i oportunitats de millora urbana vistes a la passejada. Seguim!

 

SOSTRE PASEO PASSEJADA ZAIDIA 1

Foto: SOSTRE

SOSTRE PASEO PASSEJADA ZAIDIA 2

Foto: SOSTRE