Pla Estratègic Urbà de Makeni

Dilluns, 11 Juliol 2016 18:18

Col·laboració tècnica en el projecte de Cooperació per al desenvolupament en Makeni (Sierra Leone). HD_Lab (USPCEU, Unimak,IchaB), 2014 - actualitat

El projecte treballa en la formulació de propostes de creixement urbà sostenible per a la ciutat de Makeni des de la definició infraestructura verda. Una estratègia territorial que posa en valor la capacitat productiva permetent compatibilitzar la protecció de les àrees de major valor amb un desenvolupament urbà i socioeconòmic sostenible.

 SOSTRE cooperation technical consultancy Makeni

Reconegut amb el “European Award for Best Practices for the Integration of Sustainable Human Development (SHD) into Technology and Engineering Education, GDEE-EU”.

Published in Consultoria

Ciutat Informal

Diumenge, 10 Juliol 2016 19:34

Coordinació i direcció del workshop “Ciutat informal: reflexions urbanes sobre Makeni (Sierra Leona)" i seminari "Ciutat informal: reflexions sobre experiències de cooperació internacional”. Centre de Cooperació al Desenvolupament i Àrea d'Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València, 2015 i 2016

Les jornades patrocinades pel Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària i Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València, van reflexionar sobre la Ciutat Informal i la implicació dels professionals tècnics en ella des de la presentació d'experiències reals en Cooperació Internacional.

 seminario y workshop CIudad INformal

 

 

Published in Formació

Habitatges de reallotjament

Dimecres, 06 Juliol 2016 14:31

Formulació del projecte i seguiment d´habitatges de reallotjament en el municipi de Chirino (República Dominicana). ASF-E Madrid, 2004 - 2008

Projecte per reduir la vulnerabilitat davant inundacions en el Districte Municipal de Chirino, província de Monte Plata en la República Dominicana, mitjançant la reubicació d'assentaments situats en àrees inundables, potenciant la formació en construcció, dotació d'aigua potable a la població i enfortiment de les organitzacions e institucions per garantir una comunitat sostenible.

SOSTRE Consultoria viviendas realojo republica dominicana

Published in Consultoria