Pla Estratègic Urbà de Makeni

Dilluns, 11 Juliol 2016 18:18

Col·laboració tècnica en el projecte de Cooperació per al desenvolupament en Makeni (Sierra Leone). HD_Lab (USPCEU, Unimak,IchaB), 2014 - actualitat

El projecte treballa en la formulació de propostes de creixement urbà sostenible per a la ciutat de Makeni des de la definició infraestructura verda. Una estratègia territorial que posa en valor la capacitat productiva permetent compatibilitzar la protecció de les àrees de major valor amb un desenvolupament urbà i socioeconòmic sostenible.

 SOSTRE cooperation technical consultancy Makeni

Reconegut amb el “European Award for Best Practices for the Integration of Sustainable Human Development (SHD) into Technology and Engineering Education, GDEE-EU”.

Published in Consultoria

Hàbitat, participació i gènere

Diumenge, 10 Juliol 2016 21:32

Coordinació i direcció de les jornades "Hàbitat, participació i gènere". Àrea d'Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València, 2014

Les jornades es varen emmarcar en el conjunt d'actes organitzats per la UPV per commemorar el Dia Internacional de la Dona, aportant una reflexió actual sobre la ciutat i la ciutadania. Les jornades van girar al voltant de la necessitat i l'efectivitat d'incorporar la perspectiva de gènere i la participació ciutadana en els processos de disseny per aconseguir espais més inclusius.

jornadas HÁBITAT PARTICIPACIÓN Y GÉNERO SOSTRE

Published in Formació

Ciutat Informal

Diumenge, 10 Juliol 2016 19:34

Coordinació i direcció del workshop “Ciutat informal: reflexions urbanes sobre Makeni (Sierra Leona)" i seminari "Ciutat informal: reflexions sobre experiències de cooperació internacional”. Centre de Cooperació al Desenvolupament i Àrea d'Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València, 2015 i 2016

Les jornades patrocinades pel Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària i Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València, van reflexionar sobre la Ciutat Informal i la implicació dels professionals tècnics en ella des de la presentació d'experiències reals en Cooperació Internacional.

 seminario y workshop CIudad INformal

 

 

Published in Formació

Habitatges de reallotjament

Dimecres, 06 Juliol 2016 14:31

Formulació del projecte i seguiment d´habitatges de reallotjament en el municipi de Chirino (República Dominicana). ASF-E Madrid, 2004 - 2008

Projecte per reduir la vulnerabilitat davant inundacions en el Districte Municipal de Chirino, província de Monte Plata en la República Dominicana, mitjançant la reubicació d'assentaments situats en àrees inundables, potenciant la formació en construcció, dotació d'aigua potable a la població i enfortiment de les organitzacions e institucions per garantir una comunitat sostenible.

SOSTRE Consultoria viviendas realojo republica dominicana

Published in Consultoria

Habitàfrica ll

Dimecres, 24 Febrer 2016 23:40

Projecte d´execució de 100 móduls habitacionals. Habitàfrica II, Fundació CEAR, Noudhibou (Mauritània), 2007

Després d’un primer projecte d'Habitàfrica a Mauritània en la seua capital, es va decidir replicar aquest en la segona ciutat del país, Nouadhibou.

En aquest cas, les construccions ja no es realitzen a un espai buit, sinó en un barri semi-consolidat, amb construccions existents i molt infrahabitatge.

Els habitants més vulnerables del barri, constituïts en ‘jiwars’ o grups solidaris, adopten un crèdit solidàriament per pagar construccions parcialment subvencionades destinades a millorar les seues condicions de vida.

Els beneficiaris poden optar a tres tipus de construccions ja siga tancament de parcel·la, habitació o cuina-letrina. Tots aquests móduls estan pensats com a cases-llavor i en els dos últims casos incorporen una volta de formigó de 4cm que per les seues qualitats en quant a constructibilitat, funcionalitat i adaptació al clima, són la imatge del projecte.

El nostre treball es centra en coordinar tota la gestió tècnica del projecte, tant la definició del tipus constructiu, la construcció, les licitacions, el control d'obra o la contractació de personal, etc.

Habitáfrica SOSTRE infravivienda

 

 

Published in Consultoria