Pla Estratègic Urbà de Makeni

Dilluns, 11 Juliol 2016 18:18

Col·laboració tècnica en el projecte de Cooperació per al desenvolupament en Makeni (Sierra Leone). HD_Lab (USPCEU, Unimak,IchaB), 2014 - actualitat

El projecte treballa en la formulació de propostes de creixement urbà sostenible per a la ciutat de Makeni des de la definició infraestructura verda. Una estratègia territorial que posa en valor la capacitat productiva permetent compatibilitzar la protecció de les àrees de major valor amb un desenvolupament urbà i socioeconòmic sostenible.

 SOSTRE cooperation technical consultancy Makeni

Reconegut amb el “European Award for Best Practices for the Integration of Sustainable Human Development (SHD) into Technology and Engineering Education, GDEE-EU”.

Published in Consultoria