back to » Investigació

de-gènere

Coordinació del nº 08 "de-género" de la revista digital “Márgenes de Arquitectura Social”, Federación de Arquitectura Social, 2013

De-gènere reuneix diferents visions i experiències pràctiques sobre l'aplicació de la perspectiva de gènere al planejament de la ciutat i el disseny de l'hàbitat a diferents escales.

“(…) entenem el gènere com una construcció cultural, el conjunt de comportaments, actituds, percepcions, pensaments, etc que s'esperen de nosaltres en funció del nostre sexe. La cultura construeix el gènere de múltiples formes, algunes evidents, unes altres no tant...aquestes formes menys evidents formen part de l'imaginari col·lectiu i des de la inconsciencia contribueixen a perpetuar estos valors primitius que esperen la degeneració (…)”. (Editorial de-gènere) 

MÁRGENES 08 De Género 2 3 SOSTRE

link de accès a "de-gènere" nº 08 revista MÁRGENES DE ARQUITECTURA SOCIAL