La passejada és una eina per a detectar situacions de desigualtat de gènere en l'ús quotidià de l'espai públic urbà, i en SOSTRE la fem servir com a instrument d'anàlisi i sensibilització associat a processos participatius i de planejament.
El passat mes de setembre, dins de la nostra participació al "Fòrum Intnl. Fem Urbs: la ciutat de d'una perspectiva feminista" en València, realitzarem una passejada oberta als i les assistents a les jornades. El passeig va discórrer pels barris del Botànic i Velluters, articulant un trajecte al voltant d'infraestructures quotidianes de barri (el mercat, l'escola i el centre de salut) amb el propòsit de valorar si existeix una vivència diferenciada o desigual de l'espai públic segons qui l'utilitza. L'objectiu va ser apropar-nos al concepte de ciutat inclusiva provocant múltiples mirades sobre un mateix espai, es a dir, adoptant una perspectiva de gènere.
Anar al mercat, al centre de salut o l'escola son tasques que pertanyen a l'esfera del treball reproductiu (el manteniment de la família i la llar) i generen desplaçaments que normalment es fan a peu. Imaginant-nos dins d'aquests trajectes quotidians, vam caminar per carrers i places alternant la mirada d'una persona gran, menuda, adolescent, d'algú que espenta un carret o té diversitat funcional. Preguntant-nos, al mateix temps, sobre les nostres expectatives respecte al què es -o ha de ser- un carrer i una plaça.
Al llarg dels carrers Botànic i Velluters les persones participants i l'equip dinamitzador vam articular una discussió al voltant d'una pregunta: podem afirmar que totes i tots tenim el mateix accés i dret a la ciutat?
Volem agrair a les organitzadores de Fem Urbs el haver-nos convidat a fer aquesta passejada, i a totes i tots els participants per compartir les seues visions i experiències. 

Ací teniu un vídeo que recull part de l'experiència: feu click i... submergiu-vos en la ciutat!