Imagen portada Facebook

El nostre treball se centra en l'anàlisi tècnica de la realitat construïda per a donar resposta a les necessitats bàsiques de l'hàbitat.

Oferim assistència tècnica en el disseny de projectes d'edificació i gestió de la construcció en col·laboració amb les comunitats a través de projectes innovadors.

Realitzem plans de mobilitat, urbanístics, mediambientals, territorials i de paisatge, aplicant estratègies de desenvolupament urbà sostenible i tècniques de participació ciutadana.

Basem la construcció de ciutat en la participació de tots els agents implicats i desenvolupem processos participatius d'intervenció en el territori i en l'espai públic, processos fonamentals per a la sostenibilitat ecològica, econòmica i social.

La transferència de coneixements i experiències són peces clau de la nostra responsabilitat tècnica i per açò realitzem projectes de recerca i de formació dins de les nostres línies d'actuació.