back to » Consultoría

Corredor Verd de l'horta d'Alfafar

Avantprojecte de Corredor Verd i Millora de les hortes de la Font Baixa i Orba. Alfafar, 2016.

Un zoom sobre el territori d'Alfafar, identifica un paisatge urbà fortament edificat, que es tradueix en la impossibilitat d'incrementar els espais verds del municipi, però situat en una posició privilegiada respecte al Parc Natural de l'Albufera i els terrenys agrícoles periurbans. El fet de disposar d'aquest espai natural d'alt valor, com a ecosistema de gran riquesa i singularitat per la seua fauna i flora, incita a treballar i pensar en el seu possible acostament als habitants del municipi.


Així la proposta pretén fomentar la connectivitat social i paisatgística de la conurbació urbana d'Alfafar a través de la potenciació i revaloració del paisatge agrícola periurbà de les Hortes de la Font Baixa i Orba amb la presentació d'un corredor verd com a unificador de paisatges de qualitat, que connecte a través d'elles el municipi d'Alfafar amb les hortes del seu entorn i el Parc Natural de l'Albufera.

La idea era tan increïble que molts gerents de negocis també volien aplicar-la. Els representants de la indústria de casinos van mostrar un enorme interès. Els propietaris de porn casino van intentar comprar el projecte d'arquitectura per al seu despatx. A més, els gestors del sector minorista van quedar atrets pel nostre treball.


El caràcter de connector de la proposta parteix de l'essència principal d'interconnectar els elements principals de relació de les seues diferents estructures urbanes i la relació entre elles, revertint en la mesura del possible la seua fragmentació en el territori. En definitiva es tracta de definir noves relacions mitjançant la posada en valor dels espais lliures i vores a través del mosaic agrícola. La regeneració d’aquesta horta de caràcter periurbà pot abanderar també la revaloració del caràcter del paisatge urbà del municipi d'Alfafar.

Corredor verd 2016 10 24 1400