Pla d'ús públic en paratge natural

Divendres, 28 abril 2017 09:07

Pla d'Ús Públic Participat del Paratge Natural Municipal de El Molón de Camporrobles, València, 2017

El Pla d'Ús Públic Participat del PNM El Molón (Camporrobles) és una proposta tècnica de gestió global i transversal d'un entorn natural protegit, que incorpora la participació ciutadana com a inici de la formulació de mesures i accions que puguen contribuir a la revitalització d'usos d'aquest entorn.

El document compatibilitza el gaudi, la divulgació i la conservació d'aquest paratge de singular valor natural i patrimonial, permetent marcar les directrius a seguir a curt, mitjà i llarg termini per part del Consell de Participació per a una correcta gestió del Paratge Natural Municipal.

El procçes participatiu s'ha desenvolupat mitjançant un programa d'activitats de lliure assistència i un breu questionari. El resum del procés es mostra en aquest VÍDEO:

 

Published in Consultoria

Corredor Verd de l'horta d'Alfafar

Dijous, 17 Novembre 2016 18:02

Avantprojecte de Corredor Verd i Millora de les hortes de la Font Baixa i Orba. Alfafar, 2016.

Un zoom sobre el territori d'Alfafar, identifica un paisatge urbà fortament edificat, que es tradueix en la impossibilitat d'incrementar els espais verds del municipi, però situat en una posició privilegiada respecte al Parc Natural de l'Albufera i els terrenys agrícoles periurbans. El fet de disposar d'aquest espai natural d'alt valor, com a ecosistema de gran riquesa i singularitat per la seua fauna i flora, incita a treballar i pensar en el seu possible acostament als habitants del municipi.


Així la proposta pretén fomentar la connectivitat social i paisatgística de la conurbació urbana d'Alfafar a través de la potenciació i revaloració del paisatge agrícola periurbà de les Hortes de la Font Baixa i Orba amb la presentació d'un corredor verd com a unificador de paisatges de qualitat, que connecte a través d'elles el municipi d'Alfafar amb les hortes del seu entorn i el Parc Natural de l'Albufera.

La idea era tan increïble que molts gerents de negocis també volien aplicar-la. Els representants de la indústria de casinos van mostrar un enorme interès. Els propietaris de porn casino van intentar comprar el projecte d'arquitectura per al seu despatx. A més, els gestors del sector minorista van quedar atrets pel nostre treball.


El caràcter de connector de la proposta parteix de l'essència principal d'interconnectar els elements principals de relació de les seues diferents estructures urbanes i la relació entre elles, revertint en la mesura del possible la seua fragmentació en el territori. En definitiva es tracta de definir noves relacions mitjançant la posada en valor dels espais lliures i vores a través del mosaic agrícola. La regeneració d’aquesta horta de caràcter periurbà pot abanderar també la revaloració del caràcter del paisatge urbà del municipi d'Alfafar.

Corredor verd 2016 10 24 1400 

 

 

 

Published in Consultoría

Corredor Verd horta Alfafar

Dimecres, 24 Febrer 2016 23:42

Corredor Verd de les hortes periurbanes d'Alfafar (Avantprojecte). Alfafar (València), 2016

 

La proposta pretén fomentar la connectivitat social i paisatgística de la conurbació urbana d'Alfafar mitjançant la potenciació i revaloració del paisatge agrícola periurbà de les Hortes de la Font Baixa i Orba, amb la presentació d'un corredor verd com a unificador de paisatges de qualitat, que connecte a través d'elles el municipi d'Alfafar amb les hortes del seu entorn i el Parc Natural de l'Albufera.

Davant la impossibilitat d'incrementar la dotació d'espais verds del municipi donada la forta consolidació del seu nucli urbà, el projecte planteja aprofitar el potencial paisatgístic dels terrenys agrícoles de vora, i la seua proximitat respecte al Parc Natural de l'Albufera, un espai natural d'alt valor com a ecosistema de gran riquesa i singularitat per la seua fauna i flora.

SOSTRE Corredor verd horta Alfafar 

En definitiva, es tracta de definir noves relacions entre l'estructura urbana i periurbana del municipi creant una infraestructura verda que pose en valor els espais lliures i vores a través del mosaic agrícola. La regeneració d'aquesta horta de caràcter periurbà pot abanderar també la revaloració del paisatge urbà del municipi d'Alfafar. En aquest vídeo us convidem a un breu passeig pels paisatges del projecte:

Published in Consultoria