Estem en marxa! La fase participativa de generA[barri] va arrancar l'11 de maig amb una passejada urbana amb perspectiva de gènere pels barris de Favara, Hort de Senabre i La Creu Coberta (Jesús-Patraix) que va congregar a multitud d'assistents, incloent-hi persones del veïnat a títol individual, representants d'associacions de l'entorn, col·lectius de diversitat funcional i auditiva i representants d'entitats públiques locals. El propòsit va ser redescobrir l'entorn quotidià des de diversitat de mirades i experiències, establint relacions amb els rols de gènere que desenvolupem.

A la passejada, que es va desglossar en un doble itinerari, les persones participants van usar adhesius QR per deixar una empremta en sentit positiu o negatiu en diferents espais del recorregut.

GENERA BARRI PASEO DIURNO 1

Font imatge: www.generabarri.com

El recorregut per Senabre i Creu Coberta va incloure parades al Parc Hort de Senabre, el Mercat Mare de Déu de la Valvanera, el col·legi públic José Soto Micó i la plaça Segòvia, entre d'altres. De la mà de les persones assistents, el trajecte va permetre dialogar sobre temes diversos: el parc com a espai verd guanyat per a la ciutadania, els diferents perfils de persones que viuen l'espai públic segons el moment del dia, amb qui el comparteixen i es relacionen, qui freqüenta el mercat i les particularitats de la seua ubicació, les restriccions a l'accessibilitat física de persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, caminadors, carrets) en els seus desplaçaments quotidians, els contrastos respecte a la intensitat de vianants a causa del cessament d'activitat comercial a certes zones segons la franja horària, les hores punta d'entrada i sortida a les escoles i la forma d'arribar-hi, etc.

El recorregut per Favara va incloure parades al carrer Santander, la subestació elèctrica de Patraix o l'àrea de consultes externes de l'Hospital Doctor Peset. El recorregut va permetre dialogar sobre les qüestions anteriors i abordar a més altres aspectes com la identitat i el sentiment de pertinença a un entorn, l'experiència de l'autogestió de solars per a l'ús veïnal o la desproporció de l'espai destinat al trànsit i aparcament (incloent-hi l'ocupació de solars) i el seu impacte sobre els desplaçaments quotidians de vianants, que conviuen en un entorn amb grans infraestructures d'entitat local i metropolitana.

GENERA BARRI PASEO DIURNO

Font imatge: www.generabarri.com

La passejada dïurna es va complementar amb una passejada nocturna amb dones joves i adolescents divendres 12 de maig, dins de les activitats dirigides a un públic específic. En ella es va reflexionar sobre els factors espacials, físics, subjectius, etc. que condicionen la nostra percepció o utilització de certs llocs en funció de si els recorrem a la nit o pel dia.

GENERA BARRI PASEO NOCTURNO

Font imatge: www.generabarri.com