SOSTRE consultancy construccin Mauritania

Oferim serveis de consultoria tècnica en arquitectura i urbanisme, en totes les seues escales i dirigits i adaptats tant al context internacional com al context local.

Cerquem la màxima eficiència mediambiental, tècnica, econòmica i social en cada projecte, incorporant als nostres encàrrecs la recerca i la innovació metodològica.

Abordem tant projectes com a avaluacions i auditories tècniques en matèria d'arquitectura, espai públic, gestió municipal i ordenació territorial amb la base de la creativitat social com a fonamental inspiració per al canvi.

The conclusion is the final paragraph of your literature review. It should provide a conclusion of what the paper has been about and what it has revealed. It should provide some final ideas and writing services reviews can help you with it and on the topic you have chosen and the conclusions of your research. It should conclude by providing a summary of what your review hаs revealed.

 

Arquitectura

Realitzem projectes d'arquitectura adaptats a l'entorn, el clima i la cultura, cercant el màxim impacte a través de dissenys innovadors i integradors.

En l'àmbit de la gestió de la construcció en la cooperació internacional, dirigim processos centrats en l'optimització de recursos, la formació i la transferència tecnològica.

Espai públic

Realitzem diagnòstics i projectes en espais urbans que propicien llocs de trobada inclusius, com a escenaris representatius de l'heterogeneïtat social contemporània.

 

Territori

Des de l'escala de l'ordenació del territori i el planejament municipal, realitzem treballs dirigits a la consecució de territoris sostenibles i ciutats inclusives. Estem especialitzats en plans territorials estratègics, mobilitat sostenible, estudis i projectes de paisatge, recursos patrimonials, diagnòstics mediambientals i plans urbanístics aplicant tècniques de participació ciutadana.