SOSTRE formacion expo

Entenem l'aprenentatge com a motor de canvi, i des d'aqueix punt de vista plantegem la formació, com un complement a l'ensenyament convencional d'arquitectura i urbanisme, on la dimensió social de l'hàbitat està absent. D'aquesta manera els actors involucrats en el disseny i construcció de la ciutat amplien la mirada i desenvolupen perspectives més integradores, que condueixen a la construcció d'una ciutat més inclusiva.

Els projectes arquitectònics i urbans són més que un producte final. Mitjançant la divulgació dels processos de construcció i planejament territorial generem xarxes d'intercanvi de coneixement i transferència efectiva de tecnologies que condueix a la millora de les capacitats en diferents entorns geogràfics de treball.

 

Organització de cursos

Programem, coordinem i organitzem cursos, jornades, seminaris i taules redones, com a marc on repensar, difondre i contribuir amb una reflexió actual sobre l'espai construït i projectat.

 

Cursos específics

Desenvolupem i impartim cursos específics en matèria d'hàbitat, territori, ciutat, construcció i participació ciutadana.

Desenvolupem materials didàctics sobre els enfocaments tecnològics de les nostres àrees de recerca i treball projectual.

 

Immersió en programes docents

En pro d'una formació en els ensenyaments tècnics més plural, col•laborem en xarxes universitàries per a completar la formació curricular de l'alumnat des d'una perspectiva àmplia i integradora.