SOSTRE participacion

La participació ciutadana és la clau de la sostenibilitat social del nostre hàbitat. Conèixer les necessitats específiques de les persones que viuen l'espai públic d'una manera més intensa, gent gran, xiquets i xiquetes, persones que realitzen tasques de cura, etc. és la manera de construir ciutats, barris, carrers i espais realment inclusius.

En SOSTRE dissenyem processos participatius adaptats a les particularitats del context, tant geogràfic com social. Processos oberts que es van definint mitjançant la pròpia participació sense perdre rigor tècnic.

 

Processos urbanístics

Assessorem tècnicament i implementem processos participatius vinculats a documents tècnics de planejament, regeneració territorial i urbana, paisatge i gestió municipal.

Processos ciutadans

Assistim tècnicament a entitats públiques, associacions o col·lectius veïnals en la dinamització de processos per a la presa de decisions consensuades respecte a intervencions arquitectòniques, urbanes o territorials.

Acció urbana

Ideem, desenvolupem i executem accions IAP (investigació-acció-participació) amb la finalitat de sensibilitzar i visibilitzar espais de qualitat urbana i mobilitat igualitària.